Вата Тв Выпуск Как Россия медицину по науке делает

Всі прийли?

Раз… рас-рас…

Чути мене?

Работаєм.

Любі друзі, шановна громадо! Дозвольте мені від імені всіх наших односельчан урочисто привітати вас із відкриттям чергової програми «Вата ТВ»! відкриття цієї програми могло статися виключно завдяки неперевершеним старанням всіх причетних до цієї знаменної події! У зв’язку з цим, право перерізати символічну стрічку надається засновнику та ведучому нашої програми – тобто мені – і…і Коляну.

(барабанний дріб)

(оплески)

Отак, отак, оказується, нашу кажду програму нада було начинать! А ми ж дураки не знали. Ну спасіба, умні люди воврємя подсказали., то тепер каждий раз так дєлать будем.

«В Усть-Лабинске торжественно открыли тротуар

Под Псковом торжественно отрыли забор из горбыля, который строили семь лет»

Достаточно? Всьо. Харашо. Я ж, смотріть, каждий раз постоянко прошу всіх зрітєлєй нашой програми – особєнно українських – вніматєльно смотрим усе те, шо ми вам тут показуєм, розказуєм. Смотри, учимся на чужих ошибках. Іначє нахрена ми отето всьо дєлаєм, по-вашему?

Нє, ну общих претензій нема. Смотрят, реально смотрят, учаться, токо нєкоторі якого-то хрєна учаться не з тієї сторони!

«Винницкие чиновники торжественно открыли туалет.

Представители облсовета даже перерезали сине-желтую ленточку. Мероприятие удостоилось внимания районной государственной администрации Михаила Демченка, председателя райсовета Сергея Ситарского, и других. Руководители РГА приехали в костюмах и перерезали сине-желтую ленточку у входа в туалет. Отреставрированную уборную даже нарядили цветными шариками»

Тут як би вам об’яснить, смотрітє, рєбята… Мало! Мало бороться с русскім міром тим, шо просто ненавидєть Путіна, розмовляти виключно українською мовою і чикати ножицями синьо-жовті стрічки. Цього мало! Самоє главноє – дєлать всьо не так, як це дєлают в русском мірє, а дєлать з точностью ровно всьо наоборот! Іначє ви самі той рускій мір і єсть, і я вобщє не понімаю, чим він вам не угодив-то.

Це Вата ТВ. Научно-медицинські новості.

А от знаєте лі ви, шо Росія ето пєрва в мірє страна, в якой екватор проходить отак ровно по самому центру страни? Знали? Ну от шото гордості не бачу на ліце із-за етой інформації… Ну ладно. Давайте по-другому щас.

А от знаєте лі ви, шо Росія – ето родіна розових слонов? Та нє, не годиться, якато странна у вас реакція на ето всьо. Харашо, давайте послєдня попитка. Ну а хотя би то, шо прямо с момента получєнія паспорта гражданіна РФ каждий росіянин автоматічєскі становиться генієм? Ну ви в ето хотя би вірите?

Нічо не понімаю. Ну откуда оце береться? Ну точно та ж брехня, но у людей совершенно друга реакція!

«Назван предмет гордости россиян в науке»

Опа, так ето уже сама по собі новость сенсационна. Оказується, росіянє даже в том, в чом вони нічєгошеньки не представляють, вони нашли даже в етом всьом чим гордиться можна! Ілі поять шото в кого-то украли? Ану давайте, говоріть – шо, у кого?

«Основные научные достижения последних десятилетий наши сограждане связывают с оборонной промышленностью (9%), космической отраслью (6%), медициной (6%), и компьютерными технологиями (4%)»

Космос, з якого ми тут тупо устали вже ржать? Комп’ютерні свя-свят-свят технології? Медицина-промишлєнность? І отето всьо за послєдні дєсятілєтія? А шо ж там такого було? Хо-то може хоть шото вспомнить вобщє? Отак шоб сразу сказать. Вони там..я не знаю, айпад вилічили? ПО нєфтєпроводу в космос запустили?

«При этом 72% россиян не знают ни одного научного открытия, сделанного в стране – свидетельствуют данные опроса в целом , проведенном ко дню российской науки, сообщает ТАСС»

Угу, нічо не знают, назвать ніфіга не могут, но гордяться етім. Інтірєсна составляюща, причом от, смотріть, як показує практика, на Росії як: от чим менше чєлавєк шото знає, тим больше у нього шансов вобщє у нього лопнуть отако нахрен от гордості.

«В то же время 20% видять небольшое превосходство и 6% — значительный отрыв российской науки от мировой»

Стоять! Значить вони шото таки дєйствітєльно знають. Причом таке, про шо в останком мірє даже не догадуються . давайте іскать, в чом вони так от остального міра так ефєктівно оторвались , потому шо свідєтєлі говорять, шо шото таке там дєйствітєльно прощупується…

«Медицина, космос и другие инновации: глава Роспатента рассказал об изобретательской деятельности россиян»

О, от сразу видно шо чєлавєк понімає – так воно всяко правильнєй буде. А то слиш, придумали там – наука, інновації, нємци, кауцкі… ну шо ето такоє. Нєт. «Ізобрєтатєльская дєятєльность» — отак правильно. Причом я даже не побоюсь етого слова, довільно таки ізобрєтатєльная дєятєльсноть у них. І отут Росія да, дєйствітєльно опережає весь остальний мір , причом на порядок. По космосу ми вам і так регулярно розказуєм, давайте ще, дєйствітєльно, в медицину заглянем – шо ж они там такого інтірєсного ізобретатєльского такого понаізобрєтали…

Вінницькі чиновники могут абсолютно так не стидаясь, так открито записувать – я думаю вам воно пригодиться ще не раз.

«Русских на войне погубит медицина

Российская армия сможет вести войну с НАТО, однако слабым звеном русских является уровень медицины. Медики в России, как считают эксперты, не в состоянии помочь всем раненым. У русских есть современные танки и самолеты, но в тысячах и тысячах населенных пунктов уровень медицины сопоставим с уровнем таковой в остальных странах. Поэтому в случае войны Россия столкнется с непреодолимыми медицинскими трудностями»

Рускіх на войнє погубіт война. От повірте моєму слову. А то шо там уровєнь мєдєцини позволяє токо убистрить етот процес, то не принципіально. Потому шо уровєнь мединици дєйствітєльно находиться на том уровнє, как будто дєствітєльно в странє война. І на якой основна часть насєлєнія давно погибла, а еті чото по інерції продолжають безуспішно ето насєлєніє лічить.

«Смертельный бизнес. В Приамурье врачи лечили мертвых пациентов. По вресии следствия, это делалось для того, чтобы не сократили финансирование больницы на будущий год»

А отето да, отета дєйствітєльно скандал! Скандал в чом – чо вони вобщє полізли когото-там лічить, коли в передових медицинських учрєждєніях страни давним-давно установився новий інновационний порядок, по якому умєр ти чи ні – це твої лічні проблеми, сам іди їх тепер і рішай. І нєхрен етім всім докторов напрягать, ясно?

«В Уральском морге ввели самообслуживание»

І шо, сістєма работає. Ілі ви сажете шо хто-то жалувався? Ні одного пока не було, і я вам болєє скажу, шо нєкоторі пациенти, даже не проходя процес воскрєшенія, спокойно собі закривали больнічний і шли собі дальше строїть свою успішну государствєнну кар’єру.

«В Воронеже покойник стал судьей обласного суда. Умершего за день до пенси судью восстановили формально. Квалификационная колегия судей воронежской области на своїм заседании восстановила в должности судьи умершего в начале года Адександра Мирошникова»

Ну от, чим вам не інновація. Де ви ще таке в мірє бачили, а? Гордіцца!.. От мені інтірєсно, він уже успів кого-то к чєму-то там приговорить? Ну от ето ж явно його робота, смотрітє. Я по почерку буквально узнаю.

«Суд постановил принудительно заселять жильцов  в квартиры-гробы

Суд города Барабинск удовлетворил иски администрации города о принудительном заселении жильцов в новый многоквартирный дом, квартиры в котором горожане прозвали «гробами» из-за их размеров»

Тьфу ти блін, а я то раньше думал, шо отето «доктор сказал в морг значит в морг» — це анекдот, а оказується реально! Токо етот доктор юрідічєскіх наук. Поняли разніцу? Ілі там другіх наук, і в етіх науках, кстаті говоря, Росія впєрєді планети всій, увєрєнно… Ну, по етім наукам давним-давно весь остальний мір побєділа начисто.

«Чем занимаются православные ученые и как им помогает Путин»

А нє, нє, скажи Колян, ми по прєдидущим новостям поняли, чим вони знімаються! Ілі вони в етіх науках ще якихось там откритій понадєлували, а?

«Православная наука идет вперед даже быстрее технического прогресса

Православные ученые сделали много чудесных открытий, например доказали, что молитва убивает микробов, Священное Писание содержит код экономической теории, который мы скоро перейдем. Открыли новый спроб коптить мускусную утку. Президент благословил»

От ви щас сидите, офігєваєте такі да, а вполнє возможно, шо ви неправи. Шо ето всьо прекрасно ложиться в бліжайші плани партії правітєльства. Партії і правітєльства шо сказали?

«Дмитрий Рогозин: нужно было показать невозможное, то, во что люди не верят»

Ну і як ти оце всьо без окультних наук і мракобєсія осущєствиш? Хотя, з другой сторони, космонавтіка, куда тоже мракобєсіє понємногу привлєкают… Вона прекрасно по-моєму з усім справляється, етот чувак її куріруєт, там тоже люди смотрят і говорят: Ну от як??? От же ж всьо…і ну… ну от як?? Можна було так обосраться? Да не вірим ми, шо таке вобщє може буть. Но. Даже при цьом російські інновації ілі там як, «ізобрєтатєльская дєятєльность», вони пішли іщє дальше. І як давай притворять всі свої ізобрєтєнія да в практічєску жизнь!

«В Томской области полиця и священник обьявили войну домовому»

Чо, опять война? Та ну йолкі, і опять гражданска? Привлєкайтє чвк Вагнера, по привичкі. Да, щас вони на етіх домових в атаку як підуть, вот недавно у нас ходили, і до сіх пор щас там толпой с домовими, чортями, якими-то другими нечистями так лупяться…і кстаті говоря, непонятно на чиїй сторонє. От обратіть вніманіє, як руські патріоти по одному своєму герою як вони плачуться.

И в последнюю командировку поехал из идейных соображений – защищать Россию и христианство. Очень был ревносным православным человеком и хорошим пулеметчиком. Очень будет его не хватать»

Ага. Тоєсть географія акі наука у вас уже не в почоті, да?  Ну от дивіться, в Сірії. От де Сірія? В мусульман ской странє чєловєк защіщав Росію і хрістіанство. Я одне щас токо не понімаю , чим Росії і хрістіанству помішав отой нєфтєперерабатующий завод ілі там нєфтєрождєніє, яке отеті защітніки попитались у курдов так неудачно отжать? Но ви тут даже лучше обратіть вніманіє на такий жирний знак равєнства мєжду рєвносним православним чєловєком і харошим пулємьотчиком. Ну от як воно у вас так просто уживається?? От не іначє як дєйствітєльно яка-то інновація і очередне сенсационне научне откритіє. А Росія щас такі вєщі там на целий поток поставила і подобні вєщі можна встрітить ну от буквально в любой сфєрі її жизні, особенно єслі ето связано там з силовиками.

«В Ростове полицейские пишут рапорты об изгнании бесов.

Офицер из Ростова докладывает своему начальнику о том, что дал заявителю рекомендации носить нательный крестик и запастись святой водой. Эти меры он счел достаточными, чтобы списать в архив обращение о помощи»

Всьо по наукі, короче. Чувак іщо погоді , він ще научну стєпєнь получе. Страна буде ним гордиться. І нада би етіх знаєте , бравих поліцейських, послать на етіх дємонов, які не хотять жить в квартирах-гробах! Ще й упираються! От шо саме обідне: вони ще й жалуваться кому-то начинают! Пішли еті новосьоли к властям і кажуть: ну слушайте, давайте шото думать! А ті такі: блін, ну нашли до кого обращаться, «думать». Ну с непривички посиділи там шото, попихтіли, почесали рєпу, говорять – придумали. Нате от вам пожалуста в подарок спальне мєсто. А ето уже щитай для многих росіян товар первуй необходімості, по тому як просто ідуть дєла в странє…

«Депутаты добавят горожанам денег на покупку подушечки в гроб

Депутаты ярославского муниципалитета на заседании Комитета по регулированию тарифов утвердили увеличение выплат на похороны горожан»

А шо їм іщє остається дєлать? Говорять, дєньги остались токо на ето. Всьо, лібо бери, лібо – не знаю. Лічить ми вас уже пробували , на це собственно говоря всі остальні дєньги і пішли… толку?

«В Ярославле была экстренно закрыта детская клиническая больница.

В Ярославле была экстренно закрыта детская клиническая больница №1, которая до этого была капитально отремонтирована. Причина – аварийное состояние»

А ето, можна сказать, тоже в нєкотором родє, інновація. Чо. Смотрітє, так капітально отремонтіровать помєщєніє , шо його тут же пришлось закривать із-за аварійного состоянія. Може не нада було там нічого трогать, а? а то обратіть вніманіє – у вас того якісь ізмєнєнія во врачебних процедурах, тут же якато спорна інновація. Он в Новосібірскє, обратіть вніманіє, уже перешли на лєчєніє по новой методології. Так шо рєбят, єслі у кого шо болить, лібо вобщє єслі когото шото в етой жизні беспокоїть – бігом на прийом в мєсні поліклініки! А там уже – кому нада, шо нада, куда нада, соотвєтствующі курси лєчєнія бистренько пропишуть.

«На что жалуетесь? Прокуроры начали принимать новосибирцев в поликлиниках.

Прокуратура Новосибирска устроила прием горожан в поликлиниках, а  ближайшем будущем будет разговаривать с пациентами и в стационарах»

Да, прикиньте, чувак с коми такий виходить , а тут над ним стоїть чєлавєк в формі , говорить – так, давайте запишем ваші свідєтєльскі показанія – де був, шо бачив, нічо подозрітєльно там случаймо вокруг себе не замічали? Нє? Ілі щас вірус грипа, чуствую, як получе от 3 до  5 с конфіскациєй. Ну потому шо там состав преступлєнія реально на ліцо. А посліднє врємя вобщє бандіт розпоясався… короче, не сумнівайтесь: еті – полічать. У них на Росії всігда всяко получте получається, чим у докторов. Ну доктора шо говорять – умиваєм руки. Ми з чим можем помочь? От ви, мущина, з чим в поліклініку пришли? Какой нахрен радикуліт? Чим ви докажете? Де справка от участкового? Єсть? Нема. Харашо. Значить, протокол із’ятія . Ну і як ми будем оформлять состав преступлєнія, скажитє пожалуста? Всьо, прекращайте, кароче.

«Новосибирские врачи призвали пациентов прекратить бесполезные обследования»

Ну, сушайте, їм лучше знать шо у них там за обслєдованія і яка от них на самом дєлє чєловєку польза. Ето такий тонкий намьок вам на то,  шо ви уже задолбали уже етіми обслєдованіями! Приходять такі с результатами, доктора от работи отвлікають! Нєт шоб довєрітєльно – зашов, доктор на тебе подивився, сказав – «Так у вас всьо харашо! Посотри в зєркало, ти лучше мене виглядиш! Ну всьо, іди отсюда. В странє война , а ти до мене тут со своїми глухостями якимито прийшов». Хотя, знаєте, я от вполнє допускаю, шо там багато хароших врачєй, і вони раньше другіх прочуствовали проблему, і може вони етіх пациентов хотіли якраз попросить не занімацця не свойственим їм дєлом і не виносить отеті свої профанскі діагнози.

«Сергей Лавров: Успехи России вызывают у Запада аллергию»

О, іщє один врач нашовся, на тобі, здрасьтє. У вас уже хто тіки той медициной не занімається, да? Сєргєй Вікторович, понімаєте, спьортий у доктора халат іщє не дає вам полного права перекваліфіцироваться із пациентов в ескулапи. Потому прєждє чєм ставить кому-то там діагнози, ви б попробували от свого гємороя ізлічиться. І перестали б уже наконєц-то свої болєзнєтворні бактерії по всєму міру розносить. А там, ну смотри , без налічія ваших алєргєнов весь мір автоматічєскі тут же здоровєй і стане.

Подстаканній наш сьоднішній, сьодні такий оригінальний , от обізатільно надпісь прочитайте. І записочка з ним пришла.

«Здрастуйтє Виктор и Ко. Посылаю вам сувенир с символикой моего родного города. Удачи вам и успехов. Алексей»

Алєксєй, спасі ба вам огромнєйше. Ви всьо правильно поняли, етот сувенір прийшов до нас із Росії, прийшов з другого города, ну запишем как «Тамбов», да і чо – «тамбовский волк» нам товаріщ! Дуже красіво звучить, согласіться, да?