Вата ТВ Как Путин России Новые Задачи Ставил

Written by on 22.05.2018

Удівліни? Ой, удівліни смотрю. Да, ототе вам всьо як. Гляньте, нове, аж блищить. Ну, короче, разрєшитє для начала представиться – я новий ведущий абсолютно новой програми «Вата ТВ». Ну, міняємся, берем примєр с лучших людей міра. Єтіх всіх я повиганяв к чьортовой матері. А то, понімаєш, розвели алкашету. На пєнсію ніяк не вижинеш. Нових людей набираю по об’явлєнію, значіть. Ви хто, молодой чєловєк? Ко? Хто? Лян? Чьо китаєць, шо лі? Шото знакоме, де то чув.

Ну ладно, садісь работай. Ви, женщіна, к кому? До мене? Я шо ви хотіли? Работу? Колян, а у нас є работа? Ну работайте, мені то шо. А, кстаті, зовут вас як? Ізольда Філіповна? Ну хоть тут, хоть шото новеньке. І щє, щас вніманіє. Щас в нашей програмє буде така…ну конкрєтна новация. Я тут тіпо, на етом мєстє должен тєму програми вам озвучить. Таке було. Ну кароче, ми отето всьо отмінили. Ну, потому шо надоїло. Скоко уже можно? Щас буде так.

Це ВАТА ТВ, бля. Новоізмєнітєльниє новості.

І да, подождітє, я ж вам ізмєнєнія обєщав. Щас, секунду. Надо ж шото помєнять. А ну помєняйтесь отам мєстами. Та нє, фігня яка-то. А ну, поміняйтесь іщє раз. О, о! Так отето ж друге дєло. О так шоб і було. Харашо? І, кстаті, щас там заставочка нова наша буде. Оценіть.

Та я не помню, говорив я вам це чи не говорив. Ну ви, вобщє в курсі, шо ви от всьо неправєльно долаєте? От всьо. Ну, кроме росіян. У тих всєгда всьо харашо, логічно, правєльно, акуратно, ідеально. А у вас…ну от посмотрітє. От шо ви, напрімєр, дєлаєте, коли вам в туалєт захотілось по-малєнькому, да? От, навєрно, як припекло – так і побігли, да? Слабакі, потому шо росіяни так нікогда не дєлают. Вони будуть сидіть до послєднього. Уже всі, отако, штани мокрі, вони сидять такі і говорят: «Нєт. Будем сидіть, будем ждать пока по-большому не захочется». І…стоп сєкунду. Говорят, вродє уже воно уже захотілось – і по-малєнькому, і по-большому. По всякому. Уже всьо, говорять, мочі терпіть дальше нема.

«Почти 90% россиян ждут перемен в стране» – опрос. Почти 90% россиян говорят, что России сейчас нужны преобразования. В том числе, 59% выступает за перемены в большинстве сфер. Лишь 2% жителей страны не считают нужным какие-либо изменения, – показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

То єсть 90, а то і по суті 98% хотят ізмєнєній в странє і не просто там ізмєнєній, а ізмєнєній кардінальних. І тут опа, говорять, ідіть міняйте. Якраз вибори там подоспіли, впєрьод. А ті: «Нє, не, нє, – говорят. – Нема дурних. Ми лучше іщє раз в ті самі ж штани, іщє з прошлих разов не просохші, ми лучше в них ішє раз сходим, но і шагу к етім вашим перемєнам не сдєлаєм» Результати всі ж помнять? 76 с хвостіком процентов із 90. І етож получаєтся одні і тіж самі люди, які вдруг отак захотіли шото помінять. Ну і шо? Ну захотіли і ізбрали собі нового прєзідєнта, який само собой всьо ото, шо оставив йому його незадачлівий попєрєднік, говорит, шо щас всьо отето к чьортовой матєрі будем мінять. Ну так, відімо, рєшили готовіть к пєрємєнам житєлєй страни і, собствєнно говоря, не ошиблись.

Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России.

Новий? Ага, ну він же ж сам каждий раз всьо новєє, і новєє становиться. Ну так, собствєнно говоря, і проізошло. Він токо прийшов, подивився, говорит: «Давай страна, я тобі щас поставлю нову, абсолютно нову задачу – таку нову, унікальну, нєожиданну. Ну я би даже в чьом-то сказав, сєнсационну».

Путин: «Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году». Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Такую задачу поставил президент Владимир Путин в Указе о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, – сообщается на сайте Кремля.

А він точно новий? Ну так, а чьо ж ви, слушайте, коли йому попєрєдніки дєла передавали, хоч би на ушко йому шепнули, шо ето тупо баян. Потьортий такий уже, шо вже…Ну там же пращури його вже етой єрундой скоко занімались. Ну, правда, уже на стоко давно було, шо може вже й ніхто не помне.

21 ноября 2007 года – выступление на Форуме сторонников президента России. Независимые эксперты, и у нас в стране, и зарубежом абсолютно точно убеждены: если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики. Россия в течение 10 лет способна войти в первую пятерку ведущих крупнейших экономик мира. И мы это обязательно сделаем.

А хто, подождітє, в том 2007 году, хто тоді страной рулив? Ніхто не помне? Ну, гляньте, ну такий чьоткий пацан, да? Сказав – обізатєльно сдєлаєм. Значіт сдєлав же. Ето получаєтся, шо в прошлом году страна якраз в ту пятьорку і попала, навєрно. Посмотри. Попала? Ну так я говорив – чєловєк слова! Всьо. При чьом так ровно, в срок уложивсь. Молодєц, короче.

2017 год. Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров.

Слушайте, чьо ви такі придирчіві? Ну, може, пока не в ту пятьорку. Ну в яку-то хоть попала – і то спасібо. Да? Саме главне, шо курс развітія страни не поміняли, а то в слєдующій раз щє в яку-то пятьорку попадут. І я представляю, шо це за пятьорка буде. Ілі ви хочите сказать, шо де-то є там які-то недовольні? Хто, де? Покажіть мені їх. Де вони? Ілі давайте так: хто-то поніс заслужене наказаніє за то, шо він таке тріпло? А тут ви не прави, не прави. Поніс, поніс. Видать не справився – його тут же убрали. Шото там поміняли, і тут же поміняли плани развітія страни. Ото ровно на слєдующій год поміняли всьо до нельзя.

2008 год. Начало встречи с членами Совета палаты, Совета федерации и Федерального собрания: «Напомню, что мы ставим перед собой самые серьезные задачи. К 2020 году войти в пятерку крупнейших экономик мира. Мы совершенно точно способны эту задачу решить. Мы обязательно ее сделаем».

Особєно мені, знаєте, шо понравилось? Слово «напомню». Тобі б самому не лишнім було лишній раз там понапоминать, які ти дати перед етім сам практіковав. Да? А потом і сам же ж забув отето всьо, шо другім напоминав. І давай такий сів, нові задачі там на право і на лєво розставлять – тіпо, мол, напомінаю опять вам.

2011 год. Путин: «В ближайшие 10 лет, Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира. В конце 2011 – начале 2012 года российская экономика полностью преодолеет последствия кризиса». «Ближайшие 10 лет наша страна должна войти в пятерку крупнейших экономик мира». Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на сотой сессии международной конференции труда.

«Ну от і шукайте, говорит, того дурного прем’єр-міністра, який отето всьо вам понаобіщав. Путін його фамілія, єслі шо, да? А моя фамілія Путін, і я в отлічіє от нього словами отако розбрасиватся не буду. Мені ото, кстаті говоря, така свєжа ідея, прикольна, в голову пришла. Токо на етот раз давайте вже бігом».

2012 год. Путин: «Россия за три года войдет в пятерку крупнейших экономик мира. По нашим оценкам, уже в ближайшие два-три года Россия войдет в число пяти крупнейших экономик мира», – сказал Путин, выступая с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой.

За два-трі? То єсть ето получаєтся, шо Росія уже де-то з 2014-2015 года уже там, сидить жде. Жде, говорит, коли ета уже Росія туда заявиться. Де вона лазе? Сходіть, напомніть етому Путіну, шоб він там наповнив кому надо. Пішли, нашли. І говорит: вспомнив – лєт так через пять.

2017 год. Путин: «Россия должна войти в пятерку мировых экономик».

Хрєна себе, чувак, тебе там склєрозом накриває. Ето, ето ж в етом году, ето який уже по щьоту приступ? Уже я сбився со щьоту. Я у тебе вже не спрашую. Ти можеш там не помнить ото всьо. Ну, на етот раз він такий, слиш, бодрячком. Говорит: «Нє, подождітє, я, в отлічіє, от етіх всіх брехунов, які отото всьо вам понаобіщали, я не такий. Я щас вам покажу, як ототе всьо надо було дєлать. Я щас, – говорит – всіх, хто ото мої прошлі команди позабував, я щас всіх їх с роботи повиганяю. Нєчого тут…Нєудачніки і саботажніки штани тут тупо просижувать. Пошлі вон отсюда».

Правительство России ушло в отставку. Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента страны Владимира Путина.

Ну, а як по-другому. Слушайте, страна ждьот пєрємєн. А щє й взяла в акурат под ето дєло с прєзідєнтом обосралась. Ну, оказався той же, з тими ж склєротічіскими болячками. Сидить же ж явно за одним і тим же столом, на яком всі отеті годи лежать дві одні і тіж самі бумажки. Одна про…щас прочитаю…про, про вивод економіки Росії в пять…пять…пятьорку крупнєйших економік міра. Ну, ето щє хоть якось читається, а отето всьо, видно, руками там…Ну, кароче, конєшно дата поістьорлась. От він сидить і угадує – чи то через два, чи то там через пять, чи то через дєсять лєт, но пока не попав. Так шо, ждіть. Він іщє і дальше буде угадувать. Ото пока всі цифри, які не вспомне, ото пока їх не озвуче. А втора бумажка – нє, с ней, якраз, всьо харашо. Вона так посвіжей. Всьо разборчіво написано: «О назначенії прем’єр-міністром страни…»…І от шо, знаєте, приятно, фамілія отакими аршинними буквами – ну вобщє не спутаєш.

Человек номер два: как Медведева премьером избирали. Медведев утвержден в должности премьер-министра большинством голосов. Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Несмотря на то, что поддержку политик получил, главным образом, от «Единой России» и «ЛДПР», этого хватило, чтобы в сумме за него проголосовало даже больше депутатов, чем в 2012 году. Парламентарии фактически голосовали и за вице-премьера.

Большинством? А 90% жаждущіх пєрємєн в странє – ето мєньшинство? Я представляю, шо там в странє твориться. Там же, навєрно, протєсти, народні возмущєнія, нєгодованія, тіпа: «Ну ви чьо нас за дураков уже совсєм держете, ілі шо?». А з Кремля отвєчают, говорять: «Ну, вам як чесно ілі так, шоб не обідєть? Ну, тогда смотри, тогда слушайте правду. Тсс. Ми щє самому Мєдвєдєву не говорили, шо ми там…Токо тіхо. Шо ми там його на яку-то должность призначили. Ні щас, не раньше, коли він прєзідєнтом був, до нього ж так і не дошло, ні, коли він уже при новом презідєньтє прем’єром работав. Ми думали ето замєтно. Хай дитини опрєдєлітся, ким она в етой жізні хочу виросте». А той говорить: «Не, подождітє. Я ж тоже не дурак, да? Я уже давним-давно опрєдєлілся. Моє призваніє – смєшить людей. Вспомніть, як я отеті всі годи отжигав. Піду в цирк там, ілі в стендапєри. От щас хочете поржать? Хочете? Смотрітє. От представте, шо я, я прем’єр-міністр страни. Нє, ви подождітє ржать. От щас сама хохотайка буде, да? Страни я прем’єр-міністр – страни, яка в бліжайше вреємя войдьот в пятьорку крупнєйших економік міра. Я такий сижу, слиш, кароче, і людей там по должностям назначаю. Уровєнь?».

– Еще одна интересная идея, которая существует, и с учетом опыта, и с учетом персональных характеристик, и в тоже время имею в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами…

Ну, пока, Дімон, пока, Дімон, єслі чесно, так собі. Знаєш, як-то у Самойловой на її фікальном 12:29 як-то даже убєдітєльнєй получалось. Хотя етото твоє дурацке виріженіє ліца, як всєгда, в стілє «Луї Де Фюнес жив», то це як-то нємного спасає сітуацию. І голой ти харашо як раз отрабатуєш, в такт. Ну пока не особо смєшно. Старайся, братан. Ну, ну ти ж можеш. Я то люди купили білєти і вони ж до сіх пор не понімают, куди вони попали. Ну, давай, дорогой, ну постарайсь. Ну, не волнуйсь, тут всі свої.

– Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко для того, чтобы он занялся вопросами…

…Лінгвістіки, ілі там по вопросам ізученія англійського язика. Ви ж должни етого клоуна помнить, да? Отето, кстаті, ржачний комік такий. От Мєдвєдєв, єслі він дєйствітєльно хоче там актьорску кар’єру осваівать, то як-то йому без нього не обойтись. Він правильно, шо його не отпускає. А самий смішний номер у етого юморіста ви ж помните?
– Діор президент, блатер. Колікс оф зе екзекютів коміті. Летс мі спік фром май хард ін інгліш. Єс,єс, андестенд. Вері гуд спіч фром йо хард. Ту хенд ту еврі лістенер енд ювер. Во. Ну, короче, готовий тобі міністр іностраних дєл. Да? І при чьом у нього такий, знаєте, прононс не хуже лавровского. От мені інтєрєсно, коли вони встрічаються, от хто кого переюморить? Як ви думаєте? Я думаю, не вгадали. Я думаю, шо Мєдвєдєв їх обох сдєлає.

– …вице-премьером Виталием Лионтьевичем Мутко для того, чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики.

Ну, а рєакцию Госдуми ви ж чули, колєга? Ні чьо ж, шо я к вам «колєга», да? Ну, слушайте, ми ж с вами одну і ту ж роботу дєлаєм, да? На одном полє, так стакать, работаєм, і давно вам хотів спасібо сказать за послєдні такі наброски нам под сценарій. Ну, я чесно скажу, я б без вас довго не протянув би. Ну, а сама Госдума, коли вже вдоволь с етого всього проржалась, сіла така – говорит: «Чьо ми дураки боялись вобщє?».

В Госдуме ничего страшного в Мутко не увидели.

А, так потому ви всі так дружно ржали перед тим, як за нього проголосовать. Ну, тіпа, шоб показать, шо вам не страшно. А спортсмєни тоже, дивіться, там осмєлєлі такі, слиш. Смотрят на етіх строітєлєй і говорять: «Ну чьо, лахундри, тепер ваша очєрєдь мільдоні жрать. Ми, ми своє отпахали – от звонка до звонка».

Татьяна Тарасова: «Мутко просто стыдно назначать строителем после того, что он сделал со спортом». Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о предложении назначить Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству.

Блін, ну от шо за люди? Ну ти б радувалась, шо його от тебе убрали. І, кстаті, шо за сомнєнія, слишиш? У чєловєка там такий опит, і отето опит, який він в спорті освоїв – він тепер його буде в строітєльствє примєнять. Тепер як буде? Смотрі. Тепер в каждом російском домє, в каждом, перед тим, яка він упаде, а упаде він обязатєльно, як російські спортсмєни с пьядєстала, коли у них наркотіки забрали, тепер буде отака дира, через яку там вашу мочу будуть воровать. Заодно, кстаті сєкономите на каналізації. А спортсмєни, які там шото сільно обарзєлі смотрю – ви рано радуєтєсь. Вами там щас займуться.

Медведевский призыв: Мутко дом построит, Голодец научит в футбол играть. Новое назначение вице-премьеров заставляют плакать и смеяться.

Нє, ну чьо Голодєц вмєсто Мутко поставили, тут понятно. В принципі, сама виновата. Ну, от чьо було отаке от язиком молоть, а?

Вице-премьер Голодец: 40 миллионов россиян заняты непонятно где и чем. По ее мнению, эти люди создают серьезные проблемы для всего общества.

Непонятно де і чєм? Я іщє раз повторяю: заняті іменно російські спортсмєни, чий побєдний запал тут же пропав послє того, як у єтіх наркоманов допінг забрали. Потому на ету смотрят і говорять: «Вона мало того, шо їх замєтіла, так у неї є якесь поніманіє в таблетках. Може вона яку-то болєє удачну консістєнцию намішає?». А то Мутко їх, по-мойму, щє й сам жрав.

Женщина, которая будет курировать русский футбол. В 2000-х работала в Норильском «Никеле». Еще больше ее имя было на слуху в последнее 10 лет. В 2010-м стала заместителем мера Москвы Сергея Собянина в правительстве Москвы по вопросам образования и здравоохранения.

Ну, я ж говорив – не лишній чєловєк для російського спорта. Вроде, чьо-то в фармацефтікє понімає і банку мочі, єслі шо, то так любий гражданін РФ украде. Справиться. А тім болєє смотри: вона ж перед етім социальними вопросаим там занімалась, да? То єсть куріровала сірих і убогих – ну, в самий раз про російських спортсмєнов нинішніх. О. Ну, і всі остальні там, кстаті говоря, точно такі ж . Там отак кого куда не став – там воно не принципіально даже.

Иногда они возвращаются: новыми вице-премьерами России станут бившие министры. Дмитрий Козак – новый пост – вице-премьер будет курировать промышленность и энергетику. Откуда пришел? Хм. Никуда не уходил.

А такіє люди нє уходять, во-пєрвих.

Что известно? Козак давно знаком з Владимиром Путиным. Он, как и Путин…

Ццццц…Ви чьо? Да, він как і Путін – ето уже «во-вторих».

Козак Дмитрий Николаевич. Козак срочную службу проходил в спецназе Главного разведывательного управления ГРУ Генштаба СССР.

Понятно. Промишлєнность с енергєтікой тоже…всьо, вичьоркуєм. А ви хотіли пєрємєн – нате. От вам там чьо-то і поміняли. Як ви і хотіли. Ну карочє, всєх будєтє смотрєть? Ілі, в принципі, цими удовлєтворімся, да? Ну, а с таким составом правітєльства, я думаю, Путіну наконец-то ето всьо удасца. Да, я думаю, Путіну удасца вивести Росію в пятьорку крупнєйших економік міра. Ну, крупнєйших економік міра…ну, єслі не 17-го вєка, то 16-го точно.

Ну, от сьогоднішні наші подстаканнікі, які, кстаті говоря, наконец-то подстаканнікі. І читаю откриточку.

«Добрий день, шановна ВАТА ТВ. Відправляю чергові підсклянники. До того, як потрапити мені в руки на Кулинівському ринку, один з цих красенів подорожував Південною, а інший – Львівською залізницею. А тепер вони йдуть на пенсію, на поличку, у колекцію ВАТА ТВ. Привіт Коляну, Ізольді Пилипивні, пану Віктору. Слава Україні. Дмитро з міста Київ»
Героям слава! Дмитре, дякую. Ви завжди вмієте нас порадувати. А на цей раз ви ще й порадували такими екземплярами, яких в нашій колекції ще не було. Тепер є. І дякую всім, хто не забуває слати нам такі приємні подарунки.

 


Current track

Title

Artist

Background
LIVE STUDIO