Вата Тв Как Россия От Мяса Спасалась

Written by on 04.06.2018

Да ну ладно. Ну, Колян, Ізольда Філіповна, ну чьо ви як маленькі начинаєте. Ну от давайте, ну от давайте щас розберемся пока єсть возможность. Да? Хорошо, ми ненадовго. Смотрітє, нідєлю ходять на мене дуются за то что я, відітє лі, тут сижу і преступніков покриваю. І в комєнтах нєкоториє мене тоже пісочили, мол: «Чьо ви не розказуєте, не ображаєте вніманіє на то, шо там Путін їхав по якому-то недострою на КАМАЗі непристьобнутим за рульом?». Ну, рєбят, ну послушайте. Ну, нє. Ну, от сєрьйозно, я не щитаю нужним і должним обращать вніманіє на які-то такі мєлкі правонарушенія от чувака, за яким болєє сєрьйозних преступлєній – там больше і дальше. Да, ну ето не тот масштаб придира. Ну, от чого ви в нього не вірите? Ви шо не знаєте, шо чувак способєн намного круче обосратся, шо він с успєхом то постоянно і дєлає. Потому я щитаю, шо я імєю полне право не обращать вніманіє на які-то такі мєлочі. А то, слиш, начинают тут, тіпа я його вигаражую. Да, вигаражую! Да! Да, я його вигаражую. Я, вообщє щітаю, шо ми етому хрєну ну просто обязани не мішать: їздить за рульом не пристібнутим, в мотоциклі без шльома, літать в космос без скафандра ілі, напрімєр, сунуть пальци в разєтку. Давайте не будем йому мішать хоть в етіх хороших начинаніях. Наоборот, помогли б йому тут яким-нібудь там добрим совєтом. Тіпа там: не забудьте там пальци предварітєльно водой намочить, іначе в розєтку буде неудобно пролазить. А за бєзопасность його ви не беспокойтесь. Да. Потому шо, судя по тому, як він по етому недострою їхав, знаєте, він матчасть харашо узучав, ібо лучше нас з вами знає, шо вони там настроїли. І чувак чьотко слєдовав інструкции.

Когда не нужно пристегиваться. Существует несколько ситуаций, когда водителю и пассажирам стоит отказаться от использования ремней безопасности. Не рекомендуется пристегиваться, если вы ездите по понтонным, ненадежным мостам. В данном случае есть риск оказаться в воде и, если вы будете пристегнутыми, то не сможете выбраться наружу.

Ну, а оно йому надо таке, да? Того він і їхав з такой перепуганой ряхой, в ненагруженном КАМАЗе. Був би КАМАЗ нагруженний, я вам даю гарантію, – він би на кришу виліз і сидів би там з тим же перепуганим ліцом, но! с парашютом, аквалангом, в надувной лодкє – всьо як положено, потому шо він не дурак. Ізвінітє, за отеті всє лірічіскі отступлєнія. Ну, просто реально накипіло.

Це ВАТА ТВ, бля. Мясопродуктові новості.

Всі почули? Щє раз говорю. МЯСОпродуктові! Потому, хавчик, шоб потом не обіжались.

А, знаєте, чоь я…ну, от нікогда не позволяю собі шутить над Росією і росіянами? Знаєте чого? Ну потому шо мені їх реально жалко. Ето вам всім харашо – сидять такі, слиш. А їм какаво? Ви подумали про це? Да? Ви, вообщє, знаєте, шо вони живуть в странє, яка от за шо не возьмись, буквально, тут же начинає кого-то ілі шо-то там спасать. А по ходу всєгда оказується, шо спасається там не хто-то ілі шо-то, а от іменно Росія. От ви замічали цей парадокс? І отцюда у мене вопрос. Слушайте, та шо ж ти за невізуча страна така? Ну, чьо ж ти постоянно в які-то халепи попадаєш, шо тебе оттуда постоянно витягувать надо. А про людей ти там подумала? Їм какаво? А? І от, казалось би, всьо, всьо – уже всіх спасли, всім помогли. Прийшли домой, значит, такі. Ну, первим дєлом шо? Ну, первим дєлом чєловєк приходить на кухню, сідає поїсти, і от, казалось, всьо…токо рот откриває і тут вже опять: «спасітє, помогітє». Та шо ж ето, ну, йолкі-палкі, за жизнь така, а? Ох…

«Импортозамещение спасло Россию от опасного мяса и сыра», – Роспотребнадзор.

В смислє, от хамона і пармєзана, навєрно, да? Нє, так то не новость. То ми давно, в принципі, в курсє. І ви, навєрно, рєшили, шо оно не качествєне? Ну, дєйствітєльно, суховате, тверде яке-то, фіг розжуєш. Ну, росіянам таку піщю позволять опасно, потому шо шє прильстятся прелєстями Європи, як токо разпробуют. Нє, нє, не надо. Хай не препривикают, да? А то потом нормальну піщю їм не всуниш.

«С тех пор, как к нам перестали завозить опасное мясо из стран ЕС, где животным дают антибиотики для более быстрого роста, наши фермеры смогли представить на отечественном рынке экологический натуральный продукт».

Отсюда, подождітє, отсюда вопрос к фермерам. Ну, от, єслі ви смогли таке предоставить, да? А куда ви ето предоставілі? Ну, куда ви його засунули? Чьо ви його от людей прячете? Ілі ми шото тут с вами, подождітє, неправильно понімаєм? Ілі оте все, шо ви вмєсто іностраного мяса мясопродукти суните, – то і єсть отой натуральний продукт, яким ви Росію спасли?

Половина пельменей российских марок оказались опасными для здоровья. Некоммерческая организация «Росконтроль» исследовала состав и качество наиболее популярных в России марок пельменей. Из 7 протестированных образцов 3 оказались опасными для здоровья. А соответствующих всем требованиям не обнаружилось вовсе.

Так то, може, у вас там в трєбованіях шото не то. Ну, не можуть же всі ошибатся, а? От, шоб всі до єдіного. А от у вас в отетіх трєбованіях, пельмєні вот еті для чого предназначаются, а? О! О! О! Поняли, да? Так, может, конешно, цель іспользованія етого продукта просто поміняєм і всьо? І всьо стане на свої мєста.

Россиян травят опасными пельменями. Проверка показала шокирующие результаты. Выяснилось, что многие изготовители не только пренебрегают стандартом по содержанию мясного фарша, но и кормят сограждан едой со смертельно опасной начинкой.

О! Потому росіянин знає, шо, єслі ти прийшов до кого-то в гості, а тобі так услужліво говорять: «Ну, може, пельмєшек, да?». Шото ти не то в етой жизні сдєлав. Чім-то ти етому чєловєку насолив, да? Ну, тут, действітєльно, уже больше похоже на Росію. Тут, собствєнно говоря, для етого всьо і дєлається. От хто хоть один раз в своїй жизні бачив автомобіль ВАЗ, той же не даст соврать. Ето автомобіль не для єзди. Це ідеальний полуфабрікат для ДТП. Ну, їх же зачєм-то дальше випускают? Да? При том, шо на ринкє уйма нормальних машин, пожалуста. Так то вони, може, действітєльно, істрєбіть вас хотят? А? І кого в машину там усадить не удається, вони вас пєльмєнями достанут. О. Потому, рєбят, знаєте, ви, пожалуста, с етіми антіправітєльствєними лозунгами, пожалуста, прекращайте. Я би, напрімєр, поостірьогся з такими провакационними словами да на людях вознікать.

Эксперты рассказали, что магазинные пельмени лучше не есть.

Звучит, як яке-то непатріотіческє прєдатєльство, а? Тут попахує даже откровенной русофобієй. Я би разобрався с етіми експєртами! От, шо на умє у етіх опозиционєров, і на кого вони работают. А то розвелось, понімаєш, в странє бунтарєй. А їх же больше, чім ви думаєте даже, да? Потому, от я на нєкоториє новості послє вот етой всьой полученной інформациї уже по-другому, знаєте, смотрю.

Работают в паре: женщина с маленьким ребенком украла из холодильника в магазине пачку пельменей.

Работают в парє – от звучит як заговор целий. Ну ви, рєбят, не волнуйтесь, справєдлівость восторжествує, і вони получат заслужене наказаніє. Стоіт їм токо ету пачку пєльмєнєй открить – і вони щє не раз пожаліют, шо вони с етім імпортозамєщєнним продуктом связались. Ілі ето всьо-такі, може, які-то народні мстітєлі, які таким образом чию-то жизнь спасли? А росіянє-то народ самоотвєрженний: бунтуют протів проісков подлих властєй. Да повсєместно. Гляньте. Почитайте новості.

Неизвестные похитили 50 килограммов пельменей из екатеринбургского кафе.

Ето ж скоко ви жизнєй спасли, нєізвєсниє гєрої? Я думаю, скоро на Росії пам’ятніки начнуть їм ставить. Пам’ятнік неізвєстному похітітєлю пєльмєнєй. А нєкоторих, може, там к званію Гєроя Росії представять даже. Посмєртно. Єслі ти дурак, то хоть один кусок з того, шо ти украв, откусиш.

Уральский детектив: из кафе воры украли весь пельменный запас. Курьезная кража произошла в одном из заведений питания в Екатеринбурге. В здание ворвались неизвестные в масках и украли весь пельменный запас.

А чьо? Мєняєтся шото в странє. Мєняєтся, мєняєтся, мєняєтся. Нікого не слушайте. Хто б вам шо не говорив. Раньше? Ахха. Раньше он люди таким он образом банки грабили. А щас смотрітє – уже пєльмєнями не брєзгуют. О, і ну такий малєнький совєт для етіх конкістадоров: ну, от, єслі бачите, шо ну не йдуть пєльмєні, да? Ну от не лізе в горло. Ну, от вообщє нікак, да? Попробуйте ними подкурить.

Когда коту делать нечего. Полиция Абакана нашла поддельные зажигалки в пельменной.

А це єдінственне, шо насторожило поліцейських в пєльмєнной? Да? Они чьо у вас там тоже недоїдают, да? Забули, як, вообщє ті пєльмєні виглядять? Ілі шо? А? І да. Ну, еслі б зажигалки були б оригінальними, то претензій к завідєнію не було б, да? Тіпа: «А! Ну раз так, то всьо, пожалуста, приятного апєтіта. Травіться собі, пожалуста, на здоров’я. Ну, не пєльмєнями, які вполнє возможно, уже украли , то любим другим російським м’ясопродуктам». Проізводітєлі колбаси токо щас, конєшно, на етіх словах на нас ну явно обідятся. Щє такі скажут: «Ну, от подивіться, пожалуста. От чім ви собрались в російской колбасє травиться, да? Подивіться із чого вона состоіт. Там ісключитєльно бєзобідні інгридієнти».

Манка, крахмал и вода. Какую гадость эксперты нашли в колбасе? «Росконтроль» проверил Краковскую колбасу, которая продается в магазинах. Эксперты взяли пять наиболее популярных брендов: «Вэлком», «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов» и «Рублевский». Категория Б. Выяснилось, что вся колбаса некачественная.

Ну, от як вода може будь некачєственна? Як? Ну, ви її з унітаза туда набирают, ілі шо? Шо там щє? Крахмал, манка. Ну, як еті продукти умудрились іспортить? А? Ілі, ілі….А ну признавайтесь, ви іщє шо-то туди додаєте? Да? А ну.

Кузбасовец купил в магазине металлическую колбасу. Накануне новокузничанин купил в Ярче колбасу. При нарезке изделия, мужчину ждал сюрприз. «Купил колбасу – попалось вот такое чудо. Что-то похожее на кусок метала. Это либо брак, либо подарок», – цитирует СТН слова горожанина.

Ви її розстрєлюєте там, ілі шо, на том мясокомбінатє? Шоб не втекла? Ілі шо, да? Мені так нравиться ето – магазін «Ярчє». Ну, куда уж ярчє? Да? А прікіньте – сєть супєрмаркєтов «Єщьо ярчє». Шо тоді там будуть люди в колбасє находить? Артєлєрійскі снаряди? І ви зря сміїтесь. Потому шо…Ну, росіяни вообщє чьо-то любят ету тєму с колбасой як-то от постоянно ассоциірувать.

Георгиевская ленточка на колбасе. Великолукский мясокомбинат нашел применение символу победы.

І отут я, знаєте, я, навєрноє, в пєрвиє в жизні стану на сторону етого проізводітєля, потому ви попробуйте на вкус і не удівляйтесь, єслі ета лєнточка окажеться єдінствєнним с’єдобним елємєнтом, в етом, с позволєнія сказать, продукті. А шо іщє с той колбасой дєлать… Знаєте, російські імпортозамєстітєлі і не знають. Вони говорять: «Ну, ми всьо перепробували, шо могли, всьо шо думали. Ну, не знаєм. Може, ето щє».

Уральские ученые придумали, как обойтись без массажа колбасы. (Видео).

Нє, ну ето ви уже загнули так загнули. Може, ви іщє її там без, не знаю, без солярія с фітнесом оставите, ілі шо? У вас совість єсть, крахобори? Харашо, шо от на Росії єсть хоть какая- не какая власть, яка надає вам такі ізобрєтєнія.

Общественная палата попросила Минздрав не дискриминировать колбасу. «Минздрав занимается дискриминацией продуктов питания в стратегии формирования здорового образа жизни», – пришли к выводу эксперты Общественной палаты.

Ізвінітє. Всьо. Больше такого не повторится. А ну: «рєльси, рельси, шпали, шпали». Ну, шо вам там удобно? Нормально?Давайте на другу сторону переверніться. Оооо. О, так. Удобно? Да? Пріятно? От харашо. Всьо. А я давно говорив, шо на Росії будь тупой колбасой, понімаєш, ето намного почьотнєй і бєзопаснєй. Тоді за твої права сразу впишуться, а останься ти чєловєком – кому ти нахрєн тут такий нужен. Бо шо то я, знаєте, погано припоминаю, шоб ета Общественная палата устроїла отакенну істєріку по поводу діскрімінациї прав якого-нібудь там гражданіна мєстного, ілі шо то такє. А колбасу токо тронули – і гляньте, яка вонь поднялась сразу, да? Ну, і тут нєкоториє по поводу качествєнной колбаси…ну многіє інтєрєсуются, як її вибрать, як опрєдєліть, шо да як. Рєбят, там всьо дуже просто.

Как выбрать колбасу без химических добавок: экспертиза «Аргументов и Фактов». Первое. Наиболее часто встречающаяся натуральная колбаса – украинская.

Ну, і дальше всьо, к сожалєнію, в непатріотічном таком, прям прєдатєльском, ключе.

Четверное. Полукопченные колбасы, типа «Краковской» и «Одесской» – одни из самых натуральных.

І нє одной тобі, обратітє вніманіє, якой-нібудь там нє «Русской», нє «Російской», ну хотя би там «Золотоординской». Нє, єсть, єсть там патріотіческі колбаси, с такими патріотіческими названіями. Ну, це, отак по-чесноку, знаєте, скорее признак того, шо от них надо шарахаться, як от чумних.

Колбаса «Московская»: не спасает даже ГОСТ.

А як він може її спасти, коли, слиш, там написані які-то странні слова, які вообщє не на йоту не совпадают с реальним содєржанієм етіх продуктов. Ну, ми ж вам розказували як-то про состав етіх колбас. Помните?

Фосфаты, крахмал и отруби: вся колбаса в магазинах оказалась некачесвенной. «Московская» – фосфаты и животный белок.

Харашо з такой колбасой одне: с’їв кусочок і можеш потом даже по тьомним пєрєулкам без фонаріка гулять. Іщє й всі хулігани от тебе шарахаться будут. Да я понімаю ваш етот вопрос, який давно назрів. От ви його хочете постояно задать, да? Мол: «А м’ясо де?». Я угадав, да? Рєбят, іщют, іщют, не бєспокойтесь. Я просто врємя отак тяну. А там учьоні уже оно гляньте целій прибор для цього разработали.

Российские биологи научились находить кошатину в шаурме.

Ну, а шо тим біологам, по-вашему, іщє там шукать, а? А тєм болєє щас, на самом пікє наступлєнія врага, потому шо для Росії, як оказалось, между етіми понятіями абсолютно така пряма кореляція.

Россияне закупились котами после обвала рубля. Сервис объявлений «Юла» проанализировал статистику запросов и сделок по покупке котов в пиковый период обвала рубля (9-10 апреля) и обнаружил, что интерес к животным значительно вырос.

Нє, я, вообщє, ні на шо не намікаю. От просто статістіка і всьо, да? А там як хочете її понімайте. Вознікнут вопроси – пожалуста, перенаправляйте їх етім находчівим російським біологам, які от, напрімєр, сало в продуктах находить не научілися. Всьо почему? Да, потому шо смисл його там шукать? Потому шо Росія нашла етому салу болєє таке, знаєте, правильне і практічне примєнєніє.

Под Воронежем уничтожили 11 тонн украинского сала.

А нафіга воно, слиш? Там щє коти не закончились. Во. А, вообщє, я всєгда щітав, шо все сало українське. От буквально все. Нє, ну там буває, конєшно, іногда не українське, но тоді воно називається шпіх. А, вообщє, українці на такі виходки давним-давно уже даже не обіжаються. Серьйозно. Ну, тіпа: «Та на здоров’я, пожалуста. Шо от вас іщє ждать. Спасібо, шо за нього заплатили». То там другі сосєді єсть. Вот они, конєшно, к етому всьому дєлу щє як-то так не привичні. Хотя, пора би уже. Вам скоко сігналов подали. Єслі не понімаєте шо це, то почитайте історію – з чого, вообщє, началась українсько-російська война. Щє со врємьон Януковича, і там даже раньше. От іменно с отакіх от неадекватних яких-то торгових виходок.

Россия наложила санкции на белорусских свиней.

Я… Я даже боюсь щас переспросить. У них же це означать може все шо угодно. Повірьте. От, єслі, напрімєр, опираться на лєксіку обичного руского патріота, то повірьте мені – новость о ввєдєнії візового режіма с Білоруссю буде звучать от точно так же. Нє, ну будем, конєшно, ілюзорно надєятся, шо ми в даном случає всьо поняли правильно. Як і весь остальний мір, кстаті говоря, який наконєц-то тоже уже начинає понімать, яким таким екологічним и натуральним мясом розполагає, на самом дєлє, Російска Фєдєрация.

Фото надкусанного беяша заброкировали за аморальность. Пользователь развлекательного портала «Пикабу» рассказал о блокировке фотографии беляша в одно из картографических приложений. По мнению модераторов сервиса, изображение нарушило морально-этические нормы.

А чьо думаєте, шо в етом сервісі вообщє уже там такі дурачки работают, да? Шо вони не догадуються, із чого отетот твой біляш состоіт. Да любий російский мясопродукт автоматічєскі нарушає всі морально-етічєскіє норми. А от моральних і етічєскіх вас, к сожалєнію, практічєскі уже спасли.

Ну і сьоднішній наш обалдєнний підстаканник, який, кстаті говоря, не токо підстаканник…Новинку  тоже замітили – з тих же рук.

«Привіт, Вікторе та вся команда програми ВАТА ТВ. Пише тобі той самий В.М с Харкова. На днях відвідав радіо ринок на Салтівці та знайшов ще одного артиста для вашої програми», – лист, як завжди довгий. Далі іде кілька слів про враження від побаченого на ринку. – «Так от про підсклянник. Я згадав, що ти просив упаковувати його міцніше, щоб він не пошкодився. І я вирішив доповнити пустоту в коробці невеличкою дрібничкою. Я придбав телефонний апарат, виготовлений в 60-ті роки в ДДР», – так далі іщє там багато цікавого. – «Хотів би через тебе побажати росіянам, щоб їхній цар нарешті бурум-бубум…у прірву», – як раз про те, що ми говорили. – «Вважаю, що Україна скоро переможе. Бажаю вам натхнення і творчих успіхів. Слава Україні. Героям Слава. Володимир Миколайович із міста Харків».

Володимире Миколайовичу, ще раз дякуємо за те, що ви нас так балуєте, за те, що місто Харків завжди так креативно підходить до подарунків. Це вже така хороша, добра традиція.
З приводу ваших слів. До всього приєднуємося. Ми вважаємо, все це абсолютно реальним, все в наших руках, і ми це зробимо. І ще раз, звичайно, за все дякуємо.

 

 


Current track

Title

Artist

Background
LIVE STUDIO